CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Tìm kiếm...

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI ĐỒNG THÁP

VĂN PHÒNG 2 - TP. HỒ CHÍ MINH

+ -
Địa chỉ: Số 37 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
https://domesco.com/pictures/catalog/hinh-nen-Lien-he-13-11-2020.jpg
10.771679911374498
106.66537263004204
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
<a href="tel:02838654185">(84.28) 3.865.4185</a> | <a href="tel:02838655287">3.865.5287</a> | <a href="tel:02838652599">3.865.2599</a> | <a href="tel:02838649030">3.864.9030</a>
<a href="fax:02838650447">(84.28) 3.865.0447</a>
<a href="mailto:domesco@domesco.com">domesco@domesco.com</a> | <a href="mailto:domesco@domesco.com">vpcty@domesco.com</a>
https://domesco.com/
https://domesco.com/catalog/view/theme/
Địa chỉ: Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
10.46041194059193
105.64542936135956
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
<a href="tel:02773852278">(84.277) 3.852.278</a> | <a href="tel:02773859370">(84.277) 3.859.370</a>
<a href="fax:02773851270">(84.277) 3.851.270</a>
<a href="mailto:domesco@domesco.com">domesco@domesco.com</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="mailto:vpcty@domesco.com">vpcty@domesco.com</a>
Email:
Tel:
https://domesco.com/pictures/catalog/logo/title.png
https://domesco.com/pictures/catalog/logo/titlemobileNew.png