Thông tin tuyển dụng
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
(20/02/2017)

Các vị trí tuyển:
    1/ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI CÔNG NGHIỆP
    2/ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI KINH DOANH
    3/ GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM
    4/ PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
    5/ KẾ TOÁN TRƯỞNG CHI NHÁNH
    6/ NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH TUÂN THỦ

TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN TUYỂN NHÂN VIÊN LỄ TÂN
(25/10/2016)
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 01
TUYỂN CHUYÊN VIÊN LƯƠNG THƯỞNG TUYỂN CHUYÊN VIÊN LƯƠNG THƯỞNG
(25/10/2016)
A. THÔNG TIN CHUNG:
    - Nơi làm việc: Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
    - Mức lương: thỏa thuận
    - Số lượng cần tuyển: 01.
TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN
(01/07/2016) * Thông tin tuyển dụng:

   - Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tiếp thị - Bán hàng.
 
   - Ngành/nghề: Y tế - Dược
 
   - Chức vụ: Nhân viên 
 
   - Loại hình công việc: Thời gian linh hoạt
 
   - Địa điểm làm việc: các chi nhánh từ Tây Nguyên trở ra (Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Thái Nguyên,...).
 
   - Số lượng cần tuyển: 25
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG "NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN MỀM)" THÔNG TIN TUYỂN DỤNG "NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (PHẦN MỀM)"
(29/04/2015)
A. THÔNG TIN CHUNG
     - Nơi làm việc: Đồng Tháp/ TP.Hồ Chí Minh
     - Mức lương: thỏa thuận
     - Số lượng cần tuyển: 01