Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN "XE Ô TÔ CON KIA VÀ 02 XE TẢI THÙNG KÍN SUZUKI"

(15/12/2016)

- Thời gian nộp hồ sơ đấu giá được gia hạn từ 16h ngày 08/12/2016 đến 16h ngày 22/12/2016 và ngày mở hồ sơ đấu giá vào lúc 14h ngày 23/12/2016.

- Tất cả các nội dung còn lại không thay đổi theo Thông báo được đăng tải ngày 30/11/2016 trên trang web DMC.

Xem thông báo đăng ngày 30/11/2016 tại đây! 


 

Tin tức cùng danh mục
Các tin tức khác