Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU GÓI THẦU "HỆ THỐNG KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ TỰ GHI"

(30/08/2017)
Kính gửi: Quý Nhà thầu
Căn cứ Bản yêu cầu báo giá Gói thầu Hệ thống kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ tự ghi do Công ty CP XNK Y tế DOMESCO phát hành từ ngày 09/8/2017 đến trước 14 giờ ngày 29/8/2017;

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu lúc 14h ngày 29 tháng 8 năm 2017,

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu về việc gia hạn thời điểm đóng và mở thầu gói thầu trên như sau:
    - Thời điểm đóng thầu được gia hạn đến: 14 giờ ngày 06/9/2017
    - Thời điểm mở thầu: ngay sau thời điểm đóng thầu.

Đối với các nhà thầu đã nộp Báo giá thì nộp bổ sung bản gốc Công văn gia hạn hiệu lực của báo giá đến trước 14 giờ ngày 06/9/2017 hoặc có thể đến Công ty DOMESCO nhận Báo giá để làm lại.

Công ty CP XNK Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu được biết.

Trân trọng kính chào!

Xem thông báo đăng ngày 09/08/2017 tại đây!
 
Tin tức cùng danh mục
Các tin tức khác