Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ GÓI THẦU "MÁY DẬP VIÊN XOAY TRÒN"

(16/01/2017)

Kính gửi: Quý Nhà thầu


Căn cứ Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Máy dập viên xoay tròn do Công ty CP XNK Y tế DOMESCO phát hành từ ngày 26/12/2016 đến trước 14 giờ ngày 11/01/2017;

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu ngày 11 tháng 01 năm 2017;

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu về việc gia hạn thời điểm đóng và mở thầu gói thầu trên như sau:
      - Thời điểm đóng thầu được gia hạn đến: 14 giờ ngày 25/02/2017
      - Thời điểm mở thầu: ngay sau thời điểm đóng thầu.

Đối với các nhà thầu đã nộp hồ sơ đề xuất thì nộp bổ sung bản gốc Công văn gia hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và Thư bảo lãnh dự thầu đến Công ty DOMESCO trước 14 giờ ngày 25/02/2017 hoặc có thể đến Công ty DOMESCO nhận hồ sơ để làm lại.

Công ty CP XNK Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu được biết.

Trân trọng kính chào!

Xem thông báo đăng ngày 21/12/2016 tại đây! 


 
Tin tức cùng danh mục
Các tin tức khác