Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy sắc ký lỏng HPLC" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy sắc ký lỏng HPLC"
(05/07/2016)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy sắc ký lỏng HPLC. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Xe tải chở dược phẩm có tải trọng sau khi đóng thùng là 900kg" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Xe tải chở dược phẩm có tải trọng sau khi đóng thùng là 900kg"
(21/04/2016)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Xe tải chở dược phẩm có tải trọng sau khi đóng thùng là 900kg. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI THẦU: "Hệ thống lạnh các nhà máy, khu QC" THÔNG BÁO MỜI THẦU: "Hệ thống lạnh các nhà máy, khu QC"
(15/03/2016)
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Cải tạo, thay mới hệ thống lạnh các nhà máy, khu QC. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "HỆ THỐNG CẤP LIỆU CHÂN KHÔNG 300KG/H" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "HỆ THỐNG CẤP LIỆU CHÂN KHÔNG 300KG/H"
(03/12/2015)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Hệ thống cấp liệu chân không 300kg/h. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.