Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO: "V/v bán đấu giá tài sản là xe ô tô con KIA và 2 xe tải thùng kín SUZUKI" THÔNG BÁO: "V/v bán đấu giá tài sản là xe ô tô con KIA và 2 xe tải thùng kín SUZUKI"
(30/11/2016)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có nhu cầu bán thanh lý tài sản ô tô con hiệu KIA và xe tải thùng 500 kg hiệu SUZUKI  như sau:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy sắc ký lỏng HPLC" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy sắc ký lỏng HPLC"
(05/07/2016)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy sắc ký lỏng HPLC. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Xe tải chở dược phẩm có tải trọng sau khi đóng thùng là 900kg" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Xe tải chở dược phẩm có tải trọng sau khi đóng thùng là 900kg"
(21/04/2016)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Xe tải chở dược phẩm có tải trọng sau khi đóng thùng là 900kg. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI THẦU: "Hệ thống lạnh các nhà máy, khu QC" THÔNG BÁO MỜI THẦU: "Hệ thống lạnh các nhà máy, khu QC"
(15/03/2016)
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước theo Luật Đấu thầu gói thầu Cải tạo, thay mới hệ thống lạnh các nhà máy, khu QC. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty.