Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ: "Thi công sơn vì kèo Nhà máy TP-TPCN, Tổng kho" THÔNG BÁO MỜI KHẢO SÁT VÀ BÁO GIÁ: "Thi công sơn vì kèo Nhà máy TP-TPCN, Tổng kho"
(11/07/2014)
Căn cứ Đề nghị số: 27/ĐN-P.CĐ-2014 ngày 06/3/2014 của Phòng Kỹ thuật Cơ Điện Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế DOMESCO về việc sơn lại các khung sắt trên tầng kỹ thuật Nhà máy TP – TPCN, Tổng Kho.
THÔNG BÁO: "Về việc gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy trộn chữ S 200kg ; Máy hút chân không để tách nang; Máy lau viên nén tự động" THÔNG BÁO: "Về việc gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy trộn chữ S 200kg ; Máy hút chân không để tách nang; Máy lau viên nén tự động"
(23/04/2014) Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy trộn chữ S 200kg ; Máy hút chân không để tách nang; Máy lau viên nén tự động.
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ: "Bộ Khuôn số 4 cho máy đóng nang SF-100" THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ: "Bộ Khuôn số 4 cho máy đóng nang SF-100"
(07/04/2014)
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO có nhu cầu tham khảo báo giá của các thiết bị sau:
TBMT "HT đo cỡ hạt khí động và đo đồng đều hàm lượng thuốc xịt ra cho thuốc bột hít và xịt phân liều" TBMT "HT đo cỡ hạt khí động và đo đồng đều hàm lượng thuốc xịt ra cho thuốc bột hít và xịt phân liều"
(29/11/2013)
-  Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

-  Tên gói thầu: "Hệ thống đo cỡ hạt khí động và đo đồng đều hàm lượng thuốc xịt ra cho thuốc bột hít và thuốc xịt phân liều"

-  Tên dự án: Mua sắm thường xuyên theo nhu cầu sử dụng

-  Nguồn vốn: vốn tự có của Công ty
THÔNG BÁO: "Về việc gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy trộn ba chiều (Turbula)" THÔNG BÁO: "Về việc gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy trộn ba chiều (Turbula)"
(30/10/2013)
Kính gửi: Quý Nhà thầu
 
 
Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Máy trộn ba chiều (Turbula) ngày 14  tháng 10 năm 2013;

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu gói thầu Máy trộn ba chiều (Turbula) ngày 29/10/2013;

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu về việc gia hạn thời gian đóng và mở thầu như sau:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: "Máy trộn 3 chiều (Turbula)" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: "Máy trộn 3 chiều (Turbula)"
(10/10/2013)
-  Tên bên mời thầu: CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- Tên gói các gói thầu: Máy trộn ba chiều (Turbula)

-  Tên dự án: Mua sắm thường xuyên theo nhu cầu sử dụng

-  Nguồn vốn: nguồn vốn tự có của Công ty.
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU: "Máy ép vỉ tự động" THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU: "Máy ép vỉ tự động"
(08/08/2013)
Kính gửi: QUÍ NHÀ THẦU
 
Căn cứ Hồ sơ mời thầu gói thầu Máy ép vỉ tự động ngày 19 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu gói thầu Máy ép vỉ tự động ngày 07 tháng 8 năm 2013;
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: 1/ Máy nén khí trục Vis; 2/ Máy Quang phổ UV-Vis THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: 1/ Máy nén khí trục Vis; 2/ Máy Quang phổ UV-Vis
(31/07/2013)
- Tên bên mời thầu: CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
- Tên gói các gói thầu:
Gói thầu số 1: Máy nén khí trục Vis
Gói thầu số 2: Máy Quang phổ UV-Vis