Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU MÁY ĐÓNG HỘP THUỐC TỰ ĐỘNG  VÀ GÓI THẦU XE NÂNG NGƯỜI BẰNG ĐIỆN THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU MÁY ĐÓNG HỘP THUỐC TỰ ĐỘNG VÀ GÓI THẦU XE NÂNG NGƯỜI BẰNG ĐIỆN
(17/10/2014)
Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh 02 gói thầu gồm: Máy đóng hộp thuốc tự động, Xe nâng người bằng điện
THÔNG BÁO MỜI THẦU: MÁY SẮC KÝ LỎNG UPLC THÔNG BÁO MỜI THẦU: MÁY SẮC KÝ LỎNG UPLC
(25/09/2014)
- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
- Tên gói thầu: MÁY SẮC KÝ LỎNG UPLC
- Tên dự án: Mua sắm thường xuyên theo nhu cầu sử dụng
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty DOMESCO
- Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
TBMCHCT "Máy đóng hộp thuốc bán tự động; Xe nâng người bằng điện;  Xe nâng hàng bằng điện" TBMCHCT "Máy đóng hộp thuốc bán tự động; Xe nâng người bằng điện; Xe nâng hàng bằng điện"
(25/09/2014)
-  Tên bên mời thầu: Công ty CP XNK Y tế DOMESCO
-  Tên gói thầu:
    1. Máy đóng hộp thuốc bán tự động 
    2. Xe nâng người bằng điện
    3. Xe nâng hàng bằng điện


THÔNG BÁO MỜI THẦU: "Máy vô nang tự động" THÔNG BÁO MỜI THẦU: "Máy vô nang tự động"
(06/08/2014) -  Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO
-  Tên gói thầu: Máy vô nang tự động
-  Tên dự án: Mua sắm thường xuyên theo nhu cầu sử dụng
-   Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty
-   Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
TBMCHCT: "Máy đo tỷ trọng để bàn; Bơm rửa cột sắc ký; Máy cấp liệu bằng chân không" TBMCHCT: "Máy đo tỷ trọng để bàn; Bơm rửa cột sắc ký; Máy cấp liệu bằng chân không"
(06/08/2014) -  Tên bên mời thầu: Công ty CP XNK Y tế DOMESCO
-  Tên gói thầu:
STT Tên Thiết bị
1 Máy đo tỷ trọng để bàn
2 Bơm rửa cột sắc ký
3 Máy cấp liệu bằng chân không

THÔNG BÁO "Gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy hút chân không để tách nang; Máy đo điểm chảy" THÔNG BÁO "Gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu Máy hút chân không để tách nang; Máy đo điểm chảy"
(31/07/2014)
- Căn cứ Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh 02 gói thầu gồm: Máy hút chân không để tách nang; Máy đo điểm chảy;
- Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu ngày 29 tháng 7 năm 2014; 
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin thông báo đến Quý Công ty về việc gia hạn thời gian đóng và mở thầu của 02 gói thầu trên như sau:
TBMCHCT:"Máy hút chân không để tách nang - Máy đo độ cứng - Máy đo điểm chảy - Máy phân cực kế - Thiết bị lưu nguồn 60KVA" TBMCHCT:"Máy hút chân không để tách nang - Máy đo độ cứng - Máy đo điểm chảy - Máy phân cực kế - Thiết bị lưu nguồn 60KVA"
(11/07/2014)
- Tên bên mời thầu: Công ty CP XNK Y tế DOMESCO
- Tên gói thầu: 
STT Tên Thiết bị
1 Máy hút chân không để tách nang (02 máy)
2 Máy đo độ cứng (02 máy)
3 Máy đo điểm chảy
4 Máy phân cực kế
5 Thiết bị lưu nguồn 60 KVA