Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: "Xe tải 2 tấn, thùng lửng không mui" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: "Xe tải 2 tấn, thùng lửng không mui"
(11/06/2015)
-  Tên bên mời thầu: Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

-  Tên gói thầu: Xe tải 2 tấn, thùng lửng không mui

-  Tên Dự án: Mua sắm theo nhu cầu sử dụng

-  Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đóng hộp bán tự động" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đóng hộp bán tự động"
(08/06/2015)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đóng hộp bán tự động. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "1. Máy sinh khí hydrogen; 2. Máy chuẩn độ điện thế" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "1. Máy sinh khí hydrogen; 2. Máy chuẩn độ điện thế"
(01/06/2015)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu với nguồn vốn tự có của công ty, các gói thầu sau:
    - Gói thầu 1: Máy sinh khí hydrogen
    - Gói thầu 2: Máy chuẩn độ điện thế
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Thiết bị đầu cuối Polycom RealPresence Group 300" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Thiết bị đầu cuối Polycom RealPresence Group 300"
(29/05/2015)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Thiết bị đầu cuối Polycom RealPresence Group 300. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
YÊU CẦU BÁO GIÁ: "Xe ô tô 8 chỗ ngồi" YÊU CẦU BÁO GIÁ: "Xe ô tô 8 chỗ ngồi"
(15/04/2015)

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO có nhu cầu trang bị Xe ô tô 8 chỗ ngồi, số lượng 01 xe. Công ty CP XNK Y tế DOMESCO kính mời tất cả các nhà cung cấp tham gia chào giá với các nội dung như sau:
TBMCHCT: "Bảo hiểm con người, tài sản, hàng hóa năm 2015" TBMCHCT: "Bảo hiểm con người, tài sản, hàng hóa năm 2015"
(20/01/2015)
-  Tên bên mời thầu: Công ty CP XNK Y tế DOMESCO
-  Tên gói thầu: Bảo hiểm con người, tài sản, hàng hóa năm 2015
-  Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên theo nhu cầu sử dụng
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: "Nồi hấp tiệt trùng" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH: "Nồi hấp tiệt trùng"
(02/12/2014)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Nồi hấp tiệt trùng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.