Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "HỆ THỐNG CẤP LIỆU CHÂN KHÔNG 300KG/H" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "HỆ THỐNG CẤP LIỆU CHÂN KHÔNG 300KG/H"
(03/12/2015)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Hệ thống cấp liệu chân không 300kg/h. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "MÁY TÍNH BẢNG" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "MÁY TÍNH BẢNG"
(16/11/2015)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy tính bảngGói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: "XE Ô TÔ TẢI JAC" THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: "XE Ô TÔ TẢI JAC"
(12/11/2015)

1. Giá khởi điểm: 216.400.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT. Hai bên thực hiện thủ tục kê khai nộp thuế, lệ phí theo quy định.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Hệ thống cấp liệu chân không 300kg/h" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Hệ thống cấp liệu chân không 300kg/h"
(01/09/2015)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Hệ thống cấp liệu chân không 300kg/h. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "Xe nâng người bằng điện" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "Xe nâng người bằng điện"
(20/08/2015)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Xe nâng người bằng điện. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
TBMCHCT: "Máy bao phim tự động 40 kg/mẻ" TBMCHCT: "Máy bao phim tự động 40 kg/mẻ"
(13/07/2015) -  Tên bên mời thầu: Công ty CP XNK Y tế DOMESCO

-  Tên gói thầu: Máy bao phim tự động 40 kg/mẻ

-  Tên Dự án: Mua sắm theo nhu cầu sử dụng

-  Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty