Thông báo mời thầu
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU GÓI THẦU "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC" THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ THẦU GÓI THẦU "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC"
(23/03/2017)

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Máy đo độ hòa tan 14 cốc do Công ty CP XNK Y tế DOMESCO phát hành từ ngày 28/2/2017 đến trước 14 giờ ngày 21/3/2017;

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu ngày 21 tháng 3 năm 2017; 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu về việc gia hạn thời điểm đóng và mở thầu gói thầu trên như sau:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút"
(27/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đếm tiểu phân trong không khí 100 lít/phút. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút"
(27/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đếm tiểu phân trong không khí và Bộ kiểm tra rò rỉ lọc Hepa 28.3 lít/phút. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG "MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 CỐC"
(23/02/2017)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy đo độ hòa tan 14 cốc. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ GÓI THẦU "MÁY DẬP VIÊN XOAY TRÒN" THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG/MỞ GÓI THẦU "MÁY DẬP VIÊN XOAY TRÒN"
(16/01/2017)

Kính gửi: Quý Nhà thầu


Căn cứ Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Máy dập viên xoay tròn do Công ty CP XNK Y tế DOMESCO phát hành từ ngày 26/12/2016 đến trước 14 giờ ngày 11/01/2017; 

Căn cứ Biên bản tạm dừng mở thầu ngày 11 tháng 01 năm 2017; 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Nhà thầu về việc gia hạn thời điểm đóng và mở thầu gói thầu trên như sau:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy dập viên xoay tròn" THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG: "Máy dập viên xoay tròn"
(21/12/2016)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước theo Luật Đấu thầu Gói thầu Máy dập viên xoay tròn. Gói thầu sử dụng nguồn vốn tự có của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN  NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN "XE Ô TÔ CON KIA VÀ 02 XE TẢI THÙNG KÍN SUZUKI" THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN "XE Ô TÔ CON KIA VÀ 02 XE TẢI THÙNG KÍN SUZUKI"
(15/12/2016)
- Thời gian nộp hồ sơ đấu giá được gia hạn từ 16h ngày 08/12/2016 đến 16h ngày 22/12/2016 và ngày mở hồ sơ đấu giá vào lúc 14h ngày 23/12/2016.
THÔNG BÁO: "V/v bán đấu giá tài sản là xe ô tô con KIA và 2 xe tải thùng kín SUZUKI" THÔNG BÁO: "V/v bán đấu giá tài sản là xe ô tô con KIA và 2 xe tải thùng kín SUZUKI"
(30/11/2016)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO có nhu cầu bán thanh lý tài sản ô tô con hiệu KIA và xe tải thùng 500 kg hiệu SUZUKI  như sau: