Sự kiện nổi bật

DOMESCO - TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

(23/07/2017)
 
Chiều ngày 22/07/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
 
Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Ths.Ds. Lương Thị Hương Giang – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng sự tham dự của 90 cán bộ quản lý Công ty.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và
triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 
Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp chủ yếu về hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và sản xuất, quản trị doanh nghiệp cho 6 tháng cuối năm 2017.
 
Kết thúc 6 tháng đầu năm, nhờ sự tăng trưởng của nền kinh tế và sự nỗ lực của toàn thể CB.CNLĐ, Công ty đã đạt và vượt kế hoạch một số chỉ tiêu quan trọng: Doanh thu thuần tăng 3,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 25% và tăng trưởng 31,7%  so với cùng kỳ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 17,5%, đạt mức tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, đây là kết quả quan trọng, tạo đà để Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm.
 
Hội nghị cũng đã trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý của Công ty.
 
 
Ths.DS.Lương Thị Hương Giang trao quyết định bổ nhiệm và
bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý của Công ty

 
Ông Nguyễn Văn Hóa – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm
và bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý của Công ty.Tin tức cùng danh mục
Các tin tức khác