Sự kiện nổi bật
DOMESCO - TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC TRÌNH DƯỢC VIÊN DOMESCO - TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP CHO CÁC TRÌNH DƯỢC VIÊN
(07/06/2016)
Để đội ngũ trình dược viên của Công ty nắm vững và thực hiện các phương pháp bán hàng hiệu quả, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ là 3 tiêu chí của một trình dược viên chuyên nghiệp đang được Ban điều hành Công ty DOMESCO quan tâm chú trọng…