Sự kiện nổi bật
DOMESCO - TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM 2016
VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017 DOMESCO - TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM 2016 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017
(24/01/2017)

Sáng ngày 24/01/2017, Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2016 và Hội nghị Người lao động năm 2017, đây là hoạt động thường niên, là dịp để CB.CNLĐ của Công ty ở khắp mọi miền đất nước có dịp họp mặt, giao lưu và cùng nhau đánh giá lại kết quả qua một năm hoạt động và đề ra chiến lược, mục tiêu cho năm 2017.
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT 
DƯƠNG LỊCH NĂM 2017 & TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2017 & TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU
(15/12/2016)
Kính gởi Quý Khách hàng, Quý Đối tác và toàn thể CB.CNLĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO!
 
Công ty CP XNK Y tế DOMESCO xin thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu như sau:
DOMESCO - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2016 VÀ NGÀY HỘI HỌP MẶT
(TOWNHALL MEETING) VỚI ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN ABBOTT DOMESCO - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 VÀ NGÀY HỘI HỌP MẶT (TOWNHALL MEETING) VỚI ĐẠI DIỆN TẬP ĐOÀN ABBOTT
(07/12/2016)

Ngày 06/12/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và Ngày hội họp mặt (Townhall Meeting) với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Abbott