Sự kiện nổi bật
DOMESCO TỔ CHỨC LIÊN HOAN MÓN NGON 
LẦN IV - NĂM 2016 
CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 DOMESCO TỔ CHỨC LIÊN HOAN MÓN NGON LẦN IV - NĂM 2016 CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
(24/10/2016)

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, vừa qua, Ban Chấp hành CĐCS và Đoàn ủy Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức Liên hoan món ngon DOMESCO lần IV - năm 2016 với 24 đội tham gia dự thi nấu ăn từ các phòng ban, nhà máy, chi nhánh trong Công ty.