8.9 Giải độc và thuốc dùng trong các trường hợp ngộ độc

Methionin Methionin
(Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp ngộ độc)