8.4 Giãn cơ và ức chế cholinesterase

Dorotyl Dorotyl
(Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase)