8. Thuốc khác

  • Prednison 5mg Prednison 5mg
    (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
  • Prednison 5mg (Cam) Prednison 5mg (Cam)
    (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
  • Domenol 16 mg Domenol 16 mg
    (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
  • Domenol 4 mg Domenol 4 mg
    (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
  • Maxdotyl Maxdotyl
    (Thuốc chống rối loạn tâm thần)
  • Dorotyl Dorotyl
    (Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase)
  • Dometin Dometin
    (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
  • Cinnarizin 25mg Cinnarizin 25mg
    (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
  • Dofexo 60mg Dofexo 60mg
    (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
  • Cetirizin 10mg Cetirizin 10mg
    (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
  • Loratadin 10mg Loratadin 10mg
    (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
  • Clorpheniramin maleat 4mg Clorpheniramin maleat 4mg
    (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
  • Dotocom Dotocom
    (Thuốc điều trị bệnh mắt)
  • Methionin Methionin
    (Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp ngộ độc)
  • Oresol 245 Oresol 245
    (Thuốc điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid - base)