8. Thuốc khác

 • Prednison 5mg Prednison 5mg
  (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
 • Prednison 5mg (Cam) Prednison 5mg (Cam)
  (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
 • Domenol 16 mg Domenol 16 mg
  (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
 • Domenol 4 mg Domenol 4 mg
  (Hormon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế)
 • Maxdotyl Maxdotyl
  (Thuốc chống rối loạn tâm thần)
 • Dorotyl Dorotyl
  (Thuốc giãn cơ và ức chế cholinesterase)
 • Dometin Dometin
  (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
 • Cinnarizin 25mg Cinnarizin 25mg
  (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
 • Dofexo 60mg Dofexo 60mg
  (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
 • Cetirizin 10mg Cetirizin 10mg
  (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
 • Loratadin 10mg Loratadin 10mg
  (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
 • Clorpheniramin maleat 4mg Clorpheniramin maleat 4mg
  (Thuốc chống dị ứng và dùng trong trường hợp quá mẫn)
 • Dotocom Dotocom
  (Thuốc điều trị bệnh mắt)
 • Methionin Methionin
  (Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp ngộ độc)
 • Oresol 245 Oresol 245
  (Thuốc điều chỉnh nước, điện giải, cân bằng acid - base)