6.5 Điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch

Dopolys Dopolys
(Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch)
Dopolys - S Dopolys - S
(Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch)