6. Thuốc đường tiêu hóa

  • Dopolys Dopolys
    (Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch)
  • Dopolys - S Dopolys - S
    (Thuốc điều trị bệnh trĩ, viêm tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch)