5.2 Thuốc chữa ho

Terdobon (Viên nang) Terdobon (Viên nang)
(Thuốc chữa ho)
Dorocodon Dorocodon
(Thuốc chữa ho)
Dextromethorphan Dextromethorphan
(Thuốc chữa ho)
Coltoux Coltoux
(Thuốc chữa ho)
Terdein F Terdein F
(Thuốc chữa ho)
Terdein P Terdein P
(Thuốc chữa ho)
Esomez 200mg Esomez 200mg
(Thuốc chữa ho)
Bromhexin 8mg Bromhexin 8mg
(Thuốc chữa ho)
Ambroxol 30mg Ambroxol 30mg
(Thuốc chữa ho)