5. Hô hấp

  • Salbutamol Salbutamol
    (Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính)