4.3 Thuốc điều trị gút

Dochicin 1mg Dochicin 1mg
(Thuốc điều trị gút)
Allopurinol Allopurinol
(Thuốc điều trị gút)