1.5 Chống huyết khối

Dopivix Dopivix
(Thuốc chống huyết khối)
Aspirin 81mg Aspirin 81mg
(Thuốc chống huyết khối)