1.1 Điều trị tăng huyết áp

Dorotril - H Dorotril - H
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Dorotril 20mg Dorotril 20mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Co-Dovel 150mg/12,5mg Co-Dovel 150mg/12,5mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Palexus 10 mg Palexus 10 mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Domecor Plus 2,5mg / 6,25mg Domecor Plus 2,5mg / 6,25mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Domecor 2,5 mg Domecor 2,5 mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Domepa Domepa
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Dorover Plus Dorover Plus
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Dorover 4mg Dorover 4mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Doraval 80mg Doraval 80mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Irbesartan 150mg Irbesartan 150mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)
Losartan 50mg Losartan 50mg
(Thuốc điều trị tăng huyết áp)